Pranarom "Viszlát" bio aromakeverék

Élénkítő illatkompozíció mandarinnal és lime-mal

3.476 Ft 3.870 Ft -10%

(347.600 Ft / l, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)

Tartalom: 10 ml

Kiszállítás október 04., szerda-ig, amennyiben kedd 09:30-ig rendel.

raktáron

Magyarország: Ingyenes kiszállítás 16.000 Ft-tól.
Szállítás és kézbesítés - További információk

Tulajdonságok és előnyök

 • Eleven citrusos aromák
 • Jókedvet biztosít
 • Csak hidegpárásítókhoz alkalmas

Cikkszám: XBV-PRA-8544224, Tartalom: 10 ml, EAN: 5420008544224

Leírás

Ez az illatkompozíció a mandarin, lime és más citrusfélék eleven aromáival örömteli pillanatokat biztosít.

Alkalmazás:

 • Csak hidegpárásítókhoz alkalmas!
 • Egy kb. 9-15 m²-es helyiséghez használjon 3-5 cseppet (lásd az adott diffúzor használati útmutatóját).
Terméktípusok: Szoba illatosítók
Márka: Pranarom
Összetevők (INCI)
 • Citrus Aurantifolia (Lime) [1]
 • Citrus Reticulata [1]
 • Citrus Sinensis (Sweet Orange) Oil [1]
 • Citrus aurantium ssp amara leaf [1]
 • Citrus Limonum Oil [1]
 • Vanilla planifolia extract [1]
 1. biológiai termesztésből
Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó utasítások

Óvintézkedésekre vonatkozó utasítások:

 • P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
 • P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
 • P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • P264 - A használatot követően alaposan mosson kezet.
 • P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.
 • P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P331 - TILOS hánytatni.
 • P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 • P302+P352 - Ha bőrre kerül: Bő vízzel / szappannal mossa le.
 • P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
 • P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P362+P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • P404 - Zárt edényben tárolandó.
 • P405 - Elzárva tárolandó.
 • P403+P235 - Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
 • P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos hulladékkezelési előírások szerint történjen.

Figyelmeztető utasítások:

 • H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 • H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • H315 - Bőrirritáló hatású.
 • H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
 • H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Pranarom "Viszlát" bio aromakeverék Kérdések és Válaszok

Specifikus válaszok olyan ügyfelektől, akik már megvásárolták ezt a terméket.

Vásárlói vélemények

Vásárlói vélemény magyar nyelven: Pranarom "Viszlát" bio aromakeverék

Hasonló termékek: